Clients

PRINCIPALS REFERÈNCIES:

INDUSTRIA D'AUTOMOCIÓ:

CONTINENTAL Automotive Spain

GEDIA Spain

Intier Automotive Seating

 

CALSONIC Kansei

 


Continental

 

gedia

 

magna_intier

calsonic_kansei 

SERVEIS MEDIOAMBIENTALS:

 

CONSTRUCCIÓ:


ECOPARC de Barcelona

 

URBASER

 

Grupo Puma

 

Dragados

 

Núñez i Navarro

 


ecoparc_de_barcelona

 

urbaser

 

logo-grupo-puma dragados
nunez_navarro

 SERVEIS LOGÍSTICS:


INDÚSTRIES GRÁFIQUES I DEL PAPER:


CAT Desenvolupament de Concessions Catalanes

 

GRUPO T DIFFUSION

 

TECNO


DISGRAF SERVEI

 

cat grupo_t_difusion tecno disgrafservei


 

INDÚSTRIA DEL PLÀSTIC:


INDÚSTRIA FARMACÈUTICA:


INDÚSTRIA METALÚRGICA I MATERIAL ELÈCTRIC:


JARDINERIA:


PLASBOX

 

PRESSPART

 

PROTUBSA

 

Guerin

 

JARDILAND

 

plasbox

 

presspart

protubsa 

guerin

jardiland