Manteniment

CMS MULTISERVICIOS realitza serveis de Manteniment Industrial i Domèstic, Manteniment Integral de Comunitats de Veïns i Edificis així com reparació d'avaries. Tot això realitzat amb materials degudament homologats i adequats a cada necessitat.


SECTORS

Empreses, aparcaments, locals comercials, oficines i habitatges, col•legis, Institucions Oficials i Privades, Organismes Públics, Universitats, etc…


NOSTRA EXPERIÈNCIA

La incorporació a la nostra empresa del personal tècnic de MUNTATGES ESCOLÀ, ens aporta l'experiència de més de 20 anys en el sector de muntatges en tota Espanya. Comptem amb experts professionals de cada sector (paletes, electricistes, lampistes, pintors, etc.) pel que realitzem tant manteniment de les instal•lacions d'electricitat, lampisteria, gas, calefacció, aire condicionat, obra de paleta i pintura.


PROPORCIONEM UNA ÀGIL I FÀCIL COMUNICACIÓ

Mitjançant la unificació dels protocols de treball i qualitat, des de la coordinació amb els responsables de cada projecte fins a la seva finalització. Tot això complint criteris amb un alt control de qualitat i comptant amb Responsables d'Equip que coordinen i planifiquen tant el calendari, com la metodologia a emprar, tipus de material i equipament necessari. El control de qualitat es realitza seguint les directrius marcades per cada client.


PROPORCIONEM UNA ÀGIL I FÀCIL COMUNICACIÓ

Interlocutor únic responsable davant el client, a través d'un sol número de telèfon 933 933 400 que rep i registra totes les trucades i les desvia a cada responsable anés d'horari d'oficina. El nostre portal web exclusiu per als nostres clients possibilita en temps real la programació de totes les tasques: engegada, notificació d'incidència, sol•licitud de serveis extraordinaris o major dotació d'equips humans, maquinària, documentació per al seguiment de cada intervenció, etc.


SERVEIS DE MANTENIMENT INTEGRAL

Podem realitzar el complet manteniment del seu immoble, incloent instal•lacions d'electricitat, lampisteria, gas, calefacció, aire condicionat, obra de paleta i pintura, així com altres serveis complementaris, sol•licitud de permisos, plànols, projectes executius, trasllat de residus, neteja final d'obra, etc …


Sistema Integrat de Qualitat, Control i Seguiment

 • Norma ISO 9001:2008 de Qualitat.
 • Norma ISO 14001-2004 Protecció Ambiental.
 • Norma OHSAS 18001-2007 Prevenció de Riscos Laborals.
 • Protecció de Dades.
 • Mètodes de treball.
 • Sistema Informàtic integral denominat OfficePGE, que permet planificació de serveis, control seguiment, auditories etc.
 • Classificació Grup U Subgr 01 Categ D d'empresa a Nivell Nacional – Per a Concursos en Licitacions de l'Administració Pública
 • Certificat REA - Registro d'empreses Acreditades per intervenir en la subcontractació en el sector de la construcció com a contractista o subcontractista.
 • RELI (Registri Electrònic d’Empreses Licitadores) Nombre d'inscripció registral NB1117209
 • Empresa Registrada en Market Place en www.caixaexchange.com
 • Empresa Registrada en Registre de Proveïdors Docuplus.
 • Empresa que respecta el Principi d'Igualtat de Tracte i Oportunitats.
CertificadoCalidad-1


CertificadoAmbiental-1


CertificadoRiesgosLaborales-1

 

Abast dels nostres serveis

 • Podem realitzar el complet manteniment del seu immoble, incloent instal·lacions d'electricitat, lampisteria, gas, calefacció, aire condicionat, obra de paleta i pintura, així com altres serveis complementaris, sol·licitud de permisos, plànols, projectes executius, trasllat de residus, neteja final d'obra, etc …

 

Nostra experiència

 • Comptem amb experts professionals de cada sector (paletes, electricistes, lampistes, pintors, etc.) pel que realitzem tant manteniment de les instal·lacions d'electricitat, lampisteria, gas, calefacció, aire condicionat, obra de paleta i pintura.
 • 10 persones en el departament administratiu i logístic.
 • 6 vehicles per a transport (camions, furgons i furgonetes).
 • 450 metres d'oficines i magatzems.
 • Contracte laboral. Costos de Salaris i Seguretat Social.
 • Mútua d'accidents de treball.
 • Suplències del personal cas de baixa per malaltia, accident, vacances, etc.
 • Formació inicial i continuada del personal.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil:
  Neteja i Manteniment. 600.000€ + Reformes i Muntatges. 300.000€

 

L'EXPERIÈNCIA DEL NOSTRE PERSONAL Al SEU SERVEI

Fundacions, Institucions Oficials i Privades, Patronats Municipals, Organismes Públics, Universitats, Col•legis d'Arquitectes, Comissaris d'Exposicions, Museus, Galeries d'Art, Artistes, Escultors i Restauradors. Muntatges, desmuntatges i neteja interior i exterior de carpes per tota la Península i Illes. El nostre personal compta amb més de 20 anys d'experiència en muntatges i transport d'exposicions itinerants en tota Espanya. Muntatge, desmuntatge, instal•lacions elèctriques, neteja, tasques de logística i inauguracions de stands en recintes firals. Muntatge d'exposicions en Forum de Barcelona.


Sol·licita Pressupost sense compromís

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION