Activitats

CMS busca aconseguir una estreta comunicació amb els seus clients, la qual només s'aconsegueix mitjançant una atenció personalitzada, garantint la qualitat dels seus serveis, i complint amb les seves necessitats i expectatives.

Comptem amb personal degudament format i qualificat així com tota la maquinària necessària per realitzar els nostres serveis, incloent els útils i productes degudament homologats.

CMS assumirà la responsabilitat per defectes d'execució o danys causats a mobles i immobles propietat del client, amb motiu de la prestació dels serveis contractats, sempre que aquells defectes o danys siguin comunicats per escrit dins del termini de trenta dies des de la producció dels danys.

 

CMS raons que fan la diferència ...

 

Especialització en la prestació del servei.

  • Adquirint els coneixements i l'experiència.
  • Investiguem i innovem contínuament per millorar i proposar iniciatives de millora.Implicació en la resolució dels problemes dels nostres Clients

  • Amb el compromís d’aconseguir els seus objectius.
  • De la forma més eficient i eficaç, optimitzant les seves inversions.
  • Minimitzant els riscos i excedint les expectatives.Actitud a convertir-nos en soci de negocis dels nostres clients a llarg termini

  • Respectant la cultura de la seva companyia.
  • Amb una forma d'actuar sincera, lleial, respectuosa, responsable, buscant la solució més sostenible a mitjà-llarg termini en tots els àmbits (social els treballadors, de la comunitat i el medi ambient, dels nostres clients i els seus interessos i de la nostra empresa.


Les nostres activitats inclouen les següents àrees:

Neteja

Manteniment

Reformes

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION